Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto obci Hrobce, Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce, IČO: 263664 (dále pak jen obec) souhlas se zpracováním mých osobních údajů a to konkrétně: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo. Účelem zpracování těchto údajů je poskytování informačních SMS zpráv prostřednictvím systému Digi-správa, modul OBECNÍ-INFO po dobu 5 let.

Beru na vědomí, že mnou poskytnuté osobní údaje budou v nezbytně nutném rozsahu poskytnuty zpracovateli SYSTEM-DIGITAL s.r.o., Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha a pouze k výše uvedenému účelu informování občanů.

Pokud jsem mladší než 16 let, musí výše uvedený souhlas poskytnou taktéž můj zákonný zástupce. Prohlašuji, že výše uvedené omezení nikterak neobcházím a jsem s ním seznámen.

Potvrzuji, že jsem byl/a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále pak jen „Nařízení GDPR“) informován/a o právu kdykoliv souhlas odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl udělen před jeho odvoláním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to formou zasláním e-mailu nebo poštou na kontaktní adresu obce.

Potvrzuji, že jsem byl/a ve smyslu nařízení GDPR informován/a o mých právech na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, na omezení zpracování těchto údajů, na přenositelnost osobních údajů, a na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které se týká i automatizovaného zpracování, včetně profilování.

Select Layout arrow_drop_up